Thủy hải sản (25)

cá trắm đen yên sở

120,000đ
120,000đ
Hà Nội 

cá chép giòn

180,000đ
180,000đ
Hà Nội 

cá tầm -chợ cá Yên Sở

190,000đ
190,000đ
Hà Nội 

Hải Sản Thực phẩm nhập khẩu

100,000đ
100,000đ
Hồ Chí Minh 

Cồi Sò Điệp Nhật - New Fresh Foods

790,000đ
790,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Bò Da Làm Sạch - New Fresh Foods

179,000đ
179,000đ
Hồ Chí Minh 

Râu Bạch Tuộc Nhật - New Fresh Foods

790,000đ
790,000đ
Hồ Chí Minh 

Bạch Tuộc Nhật Nguyên Con - New Fresh Foods

850,000đ
850,000đ
Hồ Chí Minh 

Bạch Tuộc Nguyên Con - New Fresh Foods

240,000đ
240,000đ
Hồ Chí Minh 

Bạch Tuộc Baby - New Fresh Foods

220,000đ
220,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Cờ Gòn Fillet Xiên Que - New Fresh Foods

90,000đ
90,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Cờ Kiếm Fillet - New Fresh Foods

120,000đ
120,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Thu Đen Cắt Khoanh - New Fresh Foods

250,000đ
250,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Thu Đen Cắt Lát - New Fresh Foods

110,000đ
110,000đ
Hồ Chí Minh 

Hàu Nhật Nhập Khẩu - New Fresh Foods

290,000đ
290,000đ
Hồ Chí Minh 

Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con - New Fresh Foods

340,000đ
340,000đ
Hồ Chí Minh 

Tôm Càng Xanh Đông Lạnh - New Fresh Foods

350,000đ
350,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Bơn Hàn Quốc - New Fresh Foods

490,000đ
490,000đ
Hồ Chí Minh 

Bào Ngư Hàn Quốc Đông Lạnh - New Fresh Foods

750,000đ
750,000đ
Hồ Chí Minh 

Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh - New Fresh Foods

380,000đ
380,000đ
Hồ Chí Minh 
Rao vặt
Việc làm