Thức ăn cho thủy hải sản (177)

SODIUM BICARBONATE TRUNG QUỐC

1,000đ
1,000đ
Hồ Chí Minh 

Yucca Mexico

10,000đ
10,000đ
Hồ Chí Minh 

CẮT TẢO&NHỚT BẠT BIOPRO KHÁNH HÒA

260,000đ
260,000đ
Khánh Hòa 

BZT_ BIOPRO KHÁNH HÒA

230,000đ
230,000đ
Khánh Hòa 

KHOÁNG BIO MIN

22,000đ
22,000đ
Khánh Hòa 

Enzyme Biopro KH

240,000đ
240,000đ
Khánh Hòa 

BP SUBTILIS

230,000đ
230,000đ
Khánh Hòa 

BP_ LICHENIFORMIS

230,000đ
230,000đ
Khánh Hòa 

bôt huyêt 90% so luong lon huyêt Hemo

10,000đ
10,000đ
Đồng Nai 

bot xuong thit 50%

10,000đ
10,000đ
Bình Dương 

Povidone Iodine 12% - Ấn Độ

11đ
11đ
Hồ Chí Minh 

DMSO, Dimethyl Sulfoxide

1đ
1đ
Hồ Chí Minh 

Glutaraldehyde khử trùng tốt

11đ
11đ
Hồ Chí Minh 

USED COOKING OIL

1đ
1đ
Hồ Chí Minh 

Dextrose Monohydrate - Trung Quốc

1đ
1đ
Hồ Chí Minh 

Acid Power ACID HỮU CƠ ĐƯỜNG RUỘT CHO TÔM

120,000đ
120,000đ
Hồ Chí Minh 

Bronopol 99% diệt khuẩn, trị nấm

Liên hệ
Liên hệ
Hồ Chí Minh 

Yucca bột nguyên liệu, nhâp khẩu Mexico

210,000đ
210,000đ
Hồ Chí Minh 

Cung cấp bột vỏ tôm 35%

10,000đ
10,000đ
Hải Phòng 

Bột gan mực

10,000đ
10,000đ
Toàn quốc 

Virkon Trung Quốc 50%, thùng 20 kg

1,000đ
1,000đ
Hồ Chí Minh 

Chế phẩm EM gốc

1,000,000đ
1,000,000đ
Hồ Chí Minh 

Saponin bò cạp Trung Quốc, bao 10 kg

1,000đ
1,000đ
Hồ Chí Minh 
Rao vặt
Việc làm