Máy bộ đàm cầm tay (20)

Máy kiểm kim Hashima

1,000,000đ
1,000,000đ
Hồ Chí Minh 

Máy cắt tuốt dây điện KS-09K-4

10,000đ
1,000,100,000đ
Hồ Chí Minh 

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V83

1,450,000đ
1,450,000đ
Hồ Chí Minh 

Bộ đàm cầm tay Motorola GP328 - VHF

4,360,000đ
4,360,000đ
Hồ Chí Minh 

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000 UHF

4,980,000đ
4,980,000đ
Hồ Chí Minh 

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V88

2,050,000đ
2,050,000đ
Hồ Chí Minh 

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F1000T

2,300,000đ
2,300,000đ
Hồ Chí Minh 

Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-320

1,630,000đ
1,630,000đ
Hồ Chí Minh 

Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-508U

1,150,000đ
1,150,000đ
Hồ Chí Minh 

Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-508V

1,120,000đ
1,120,000đ
Hồ Chí Minh 

Tổng kho máy bộ đàm tại Đà Nẵng

950,000đ
550,000đ
Đà Nẵng 

Bộ đàm Motorola XPR-9800 công suất lớn (màu đen)

1,800,000đ
1,800,000đ
Hồ Chí Minh 

Bộ đàm KENW00D TK-660 + Tai nghe bộ đàm KENW00D

1,299,000đ
1,299,000đ
Hồ Chí Minh 
Rao vặt
Việc làm